ART 2014
Art 2013
Art 2012
Art 2011
Art 2010
Art 2009
Art 2008
Clay-Sculptures
Sub Quantum Art**
Limited Editions
SALES INFO
Waterworlds*
Nibiru Art
Posting 2013
Articles
Healing
Previous Articles
Workshops
Portfolio

Articles

 
Articles written by Nydia M. de Keyzer
and
articles written by Nydia and Dan Visser

 
Some articles are published in www.argusoog.punt.nl (dutch website)
 
 
(14-01-2008) “Project Babygods” (Nydia de Keyzer)
(03-01-2008) Leven en Geest zonder Oerknal (Dan Visser)
(24-12-2007) “Orbs” en samenhang met Donkere Energie (Nydia and Dan)
 
 
Bezoek eens de websites van
Visit also this website
 
Interesting are also the articles from the old website.
Go to "Previous Articles"
 
1. "Dream and message from inside the pyramids (cosmic tales)"
2. "Zero light retreat"
 
**********************
 

“Project Babygods”
Geschreven en vertaald door Nydia M. de Keyzer
Fragment ---1--- uit het boek “Project Babygods”image created by: Nydia de KeyzerSoms breekt de tijd aan waarop men niet langer kan wachten met het naar buiten brengen van een stuk controversiele informatie (een ervaring uit 1994).

We leven in een tijd waarin er mensen zijn die zich -op ziels nivo- herinneren verbindingen te hebben met verschillende sterrestelsels. Zo een 10 tot 15 jaar geleden begon zich een golf van bewustwording te manifesteren die een verbinding met de Pleyades aan duidde. Sirius en Archturus volgden tegelijkertijd en samen met Orion en Andromeda waren er vooral “channelings” met boodschappen die uit ons sterrestelsel (Galaxy) kwamen. Ook de planeet Marduk die uitelkaar spatte neemt een belangrijke plaats in omdat dit ‘onze’ Asteroide gordel is.

Het verhaal dat wordt verteld is een astrale reis, een -luminous dream-, een heldere belevenis dat een sterk visueel en duidelijke gevoelswaarde heeft.

Ik ervaar mezelf in een enorm ruimteschip, waar ik voor een groot venster sta.
Mijn ogen zijn dik opgezwollen van bijna 3 maanden huilen. Ik voel me leeg van binnen.
Ik besef dat ik in een ruimteschip van Sirius ben. Zoals ik mezelf ervaar en daar sta, realiseer ik me dat ik –een- van 3 wezens ben die in heldere telepathische verbinding met elkaar staan en in staat zijn om in een –eenheid-te handelen. Deze eenheid is –zo- helder, dat de drie samen in staat zijn om de pulserende boodschappen vanuit de Light Council van Sirius en voorbij Sirius te ontvangen, te analyseren, interpreteren en implementeren.

De planeet Marduk, of Maldek, was geinfiltreerd door wezens die door de Sirianen waren getraind.
Zij hielden alle politieke, technologische en genetische onderzoekingen en testen in de gaten, voor het welzijn en beveiliging van een groter geheel dan alleen de planeet Marduk. De psychologische samenstelling van de bewoners van Marduk had overwegend een afstemming en houding wat ‘Reptillian’ genoemd zou kunnen worden.. Hiermee word bedoeld dat de structuur van de ‘mind’ dusdanig was dat de behoefte aan hierarchie, dominantie, overheersing, en de kennis van het exploiteren van het planetaire bestaan voor eigen winst groot was. De overheersing van enkele over velen.

Voor ons in het -hier en nu- is dit al een oud en saai verhaal dat we maar al te goed kennen en waarvan de aantrekkingskracht hopelijk steeds meer van zijn glans verliest.

Terwijl ik zo uit het raam van het ruimteschip naar buiten kijk, staar ik naar een lege baan die door de planeet Marduk zou zijn ingenomen. Ik kijk naar dat, wat was overgebleven van de planeet en steeds verder aan het verbrokkelen was: Het ontstaan van de Asteroide gordel.

Toeschouwer te zijn geweest van het exploderen van een planeet en alle mensen die daarbij zijn overleden maakt de pijn en leegte ondragelijk. Er waren ook veel mensen bij waarvan ik gehouden heb, die deel uitmaakten van de Sirius waarnemings groep op de planeet Marduk..
Ik voel dat ik ze allemaal heb gekend en ze in mijn eigen ziel kon waarnemen.
Terwijl ik daar bij het venster van het ruimteschip van Sirius sta, komt er meer informatie..

De situatie was op Marduk was vooral ontstaan door gierigheid en slechte impulsen van enkele kleinere handels groepen, die steeds meer mensen op Aarde nodig hadden om als slaven in de mijnen te werken (de goud deeltjes die nodig zijn om de atmosfeer van de planeet die elke 3600 jaar ons zonnestelsel binnen komt te versterken,.zodat het weer sterk en veilig zijn baan buiten het bestaande zonnestelsel kan maken). Er waren ook entiteiten aanwezig, die in staat waren om oorlog, pijn en lijden te creeeren. Ook hier hadden zij zich opgeworpen als goden die aanbeden moesten worden om zo hun eigen staat van bestaan energetisch te laten voeden door dat lijden.

Uitleg

De Aarde-mens die geschapen was als een puur schitterend mooi en potentieel enorm krachtig wezen, gevormd in gelijkenis van de Hogere Evolutionairen, was al beschadigd door genetische manipulaties en mechanische frequentie afbrekers. Deze mechanische frequentie afbrekers vlogen regelmatig rond de Aarde met als enig doel de zaad-essenties, die de dragers van de hogere faculteiten zijn, te ontzetten. Deze oorspronkelijke zaad-essenties leiden tot Eenheidsbewustzijn en direkte communicatie met de Scheppende Krachten, met als gevolg: direkt inzicht in het bestaan en veel meer.. Door de frequenties van dit naar beneden gestraalde krachtveld is het menselijk DNA uit elkaar gecentrifugeerd en de Meester Helix onderbroken. Hierdoor was er een mens ontstaan die alleen maar een vage herinnering voelt van iets dat –zo- schitterend stralend is dat direkt verbonden is met een ongelovelijk gevoel van verlies. Ondanks de moeite die er gedaan was van buitenaf om dit in zijn geheel voor elkaar te krijgen waren er nog steeds mensen die de bijzondere krachten bezaten en een herinneringsvermogen van wie zij zijn en van wie en wat hun herkomst was.
Zij waren het die de kennis en energie bezaten om families en stammen te inspireren en te aktiveren tot herinnering van hun herkomst. Op deze manier waren er van tijd tot tijd kleine revoluties en opstandjes, waarbij er geklaagd werd over de werkomstandigheden en de slavernij, tot grote irritaties van de beheerders. Om dit probleem voor eens en voor altijd op te lossen werd er een wetenschappelijk plan ontworpen, dat een “goede” job zou doen op de mensheid, waardoor ze virtueel in een soort zombies zouden veranderen. Geen geestes vonk, geen Goddelijke vonk meer.
Alleen een mechanische werker, een bionische robot onderworpen aan een groeps bewustzijn onder leiding van de meester genetici en de frequentie meesters.

Dit was het plan waar aan gewerkt werd door de Mardukianen, geleid door de Reptiel-achtigen.

Dit is wat de Sirianen totaal onacceptabel vonden!

Communicaties, onderhandelingen, en uitleg; niets kon hun starre houding veranderen.
Een keten van veiligheid werd geaktiveerd in opdracht van het Hoogste Gerecht met de opdracht: Dit wordt niet toegestaan! Mogelijkerwijze werd de kracht van deze opdracht gevoeld door de Mardukianen en zij uitten een bedreiging dat als –zij- niet hun zin zouden krijgen met de mensheid, de Sirianen ook niet hun kans zouden krijgen om de mensheid in takt te behouden. Er werd een massief plan bedacht met betrekking tot de vernieling van grote stukken van de Aarde. Mogelijkerwijs was dit deels al aan de gang, maar –voor- dit nog verder kon verslechteren kwam het laatste oordeel van het Hoge Gerecht, dat Marduk energetisch in quarantaine zou worden geplaatst.
Maar voordat dit ten uitvoer kon worden gebracht gebeurde er iets vreemds en onverwachts. De planeet Marduk begon uit bakans te raken en vanuit zijn kern ontstonden er ontploffingen. Vermoedelijk gebeurde dit op het moment dat de Raad van Licht uitspraak over Marduk deed..
De communicatie werd kristalhelder ontvangen door de drie met elkaar verbonden telepaten op het Siriaanse schip, waar ik er een van was.

Het oordeel: Interventie

Belangrijke sleutel informatie komt vanuit de diepte van Marduk zelf.
Gedurende de wetenschappelijke testen op Marduk, bestemd om op de Aarde uit te voeren werd per ongeluk een foutieve interactieve sub resonante frequentie geraakt, dit veroorzaakte een serie golf trillingen die een dis- harmonie veroorzaakten in de planetaire kern. Het gevolg van deze fout was dat dit het begin was van een totale desintegratie van de planeet Marduk. De subresonante pulsaties omsloten de planeet en doorbraken het planetaire magnetisme in de kern en zij bliezen zichzelf op.....

Het wiel van ‘karma’ werd in werking gesteld als een lering voor eenieder die hier een opinie over had of deelgenoot was van deze gebeurtenis..

De donkerste breinen achter deze gebeurtenis werden in energetische capsules geplaatst binnenin diepe astrale lagen dicht bij Sirius. Dit is geen gebied waar je per ongeluk in terecht wil komen, noch in droom toestand of gedurende astrale reizen. Een ander deel van deze entiteiten die deelgenomen hebben aan de genetische experimenten en andere vormen van distorties werden gebonden binnen de Astroide gordel, dat in feite een overblijfsel is van de planeet Marduk , wat voor hun een eeuwigheid lijkt. Een andere groep zielen van deze gebeurtenis zijn gereincarneerd op Aarde waar vele mede deelgenoot zijn van projecten die dienstbaar zijn aan de planeet Aarde, de opwaardering van de menselijke geest en waarschijnlijk meer korrekt: het herstel van de oorspronkelijke menselijke blauwdruk. De ingrediënten van deze scenario’s hebben zich vele malen uitgespeeld in de geschiedenis van de mensheid en onze persoonlijke herinneringen.
Veel van ons hebben zowel de ‘schuldige’ partij gespeeld en ervaren, als de ‘onschuldige’ partij, zodat we de beide kanten van de munt goed kennen, waardoor we steeds meer ons zelf kunnen herkennen in verschillende gebeurtenissen.

Het gehele spectrum van wie we zijn, wat we zijn geweest en zullen worden is zo zonder limiet, dat we wel instaat zijn om ons te realiseren dat we in dit Universum allemaal samen zijn.
Waar we ook vandaan komen, wat onze ziele-reis ook kan zijn geweest, hoe we er ook uitzien, wat we hebben uitgekozen om te ervaren en te groeien: Wij komen allen uit de eenheid en keren terug naar die eenheid met alle rijkdom dat Creatie ons constant aanbiedt.

Conclusies en inzichten over Marduk of Maldek en de Asteroide gordel.

Eens, voordat de herinneringen over de ge-explodeerde planeet Marduk geactiveerd waren, (zie project baby gods fragment 1 ) waren er een serie oefeningen en realisaties die aangereikt werden door een innerlijke meester. Deze kwamen uit mijn reizen door de Asteroide gordel naar voren. De inzichten zijn van een persoonlijk cruciaal belang geweest om een aantal gebeurtenissen die van grote invloed zijn op onze planeet Aarde te begrijpen. Het delen van deze inzichten op dit moment is alleen bedoeld om hopelijk een klein stukje van een vrij solide sluier te mogen oplichten.

Eens, tijdens de terugkeer van een van deze lightbody reizen werd ik door de
“ Navigator” zomaar uit het lichtschip gedumpt!
Ik tuimelde door de Asteroide gordel, voelde en zag mijzelf zweven tussen allerlei brokken steen en gruis.
Het fysieke gevoel dat daarbij naar mijn waarnemingslichaam op aarde terug resoneerde was er een van gedragen worden.
Het leek erg op het gevoel in de Dode Zee van Israel te drijven.
Dit was een sterk opwaarts stuwend gevoel van in een magnetisch krachtveld te zijn waarin alle brokstukken een eigen plek door gewicht en dichtheid hadden.

De bedoeling was om mij acuut bewust te maken van het verschil tussen de status van in het “lichtschip” te zijn en daarbuiten.
Binnen in het lichtschip, had ieder een eigen “lichtkleed” afgestemd op de lichtconstructie en bescherming van het schip.
Buiten het schip werd ik in mijn eigen “rauwe” waarneming gegooid ..
Ik hoorde de Navigator” zeggen: “ Nu, kijk goed, observeer hier alles wat je ziet en voelt”.
Er was een druilerige lage astrale frequentie die in een verder verleden nog akeliger moet zijn geweest dan op dat moment.
Ik zag enorme brokken rotsen, stenen en gruis.
Daar tussenin zag ik grote hoekige kristallen van robijn en ruwe diamanten.
Op een van de grotere brokken zag ik een laag halfrond bouwsel of ornament van een geelbruin gesteente. Een artefact.

Gedurende latere reizen waarin veel healing plaatsvond, bemiddeld door het werk van groepen mensen in workshops die veel licht en liefde daar hebben gebracht, is er veel opgelicht.
Deze Licht en Liefde frequenties zijn verankerd in de brokstukken ruwe diamant- en robijnkristallen die daar rond zweven.

Het belang van het zien veranderen van deze voor ons zware astrale gordel van brokken gebroken planeet in een band van Liefde en Licht door toedoen van mensen op Aarde in co-creatie met de hogere evolutionaire werelden en de Lichtwezens van Sirius brengt verandering in het hele gevoel binnen onze sector.
Dit reflecteert zich onmiddelijk naar ons toe op Aarde als een lichter wordend stralingsveld waarmee wij omgeven zijn.
Zoals vele mensen onderhevig zijn aan astrologische en astronomische configuraties, zo ook zijn velen onderhevig aan de invloeden die uitgaan van de Asteroide gordel.
Dit wordt bijna nooit onderkend.
Als men voorbij deze gordel reist in de geactiveerde Lightbody, kan je direkt het verschil voelen niet meer omsloten te zijn van deze geexplodeerde vroegtijdig overleden kind van de zon met al zijn planeetenergetische lading, terwijl het een authentieke planeet met alle volwaardige frequenties had moeten zijn.
Dan pas kan je de enorme invloed die hiervan uitgaat realiseren.
Als je in een zwaarbeladen getraumatiseerde familie opgroeit, dan weet je als kind ook niet beter totdat je aan een gezonde familie wordt blootgesteld..

Het is intrigerend om erover na te denken hoe Marduk nog steeds van tijd tot tijd destructief kan zijn door af en toe een van haar brokken hier of daar op een planeet in ons zonnestelsel toe te stoten..


Zijdelingse realisaties.

De Kaaba in Mekka is een basaltsteen uit de ruimte en geldt als een spiraliserend ankerpunt voor een bewustzijns vorm dat zich heel specifiek heeft uitgekristaliseerd.
Het is deel geworden van een ritueel dat zo diep bij Islam is gaan horen en men ritueel mee spiraliseert in de energetische beweging rond deze meteoriet.
Hierdoor gaat men een energetische verbinding aan met het verhaal en de oorsprong van deze steen.
In de zelfde stroom werd aangereikt om ook naar het gesteente te kijken dat in Jerusalem onder de Dome of the Rock ligt en als heiligdom geldt voor zowel de Moslims als de Joden.
Daaronder bevindt zich de ‘Grot van de Zielen’, waar in het verre verleden beweerd werd dat men de stemmen van alle overledenen kon horen. Daar weer onder ligt ‘de Kloof van de Chaos’ of wel de ‘Apsu’ genoemd in de Sumerische tabletten. Een van de ingangen naar de onderaardse zoetwater oceaan.


Zoals we meer en meer bewust worden van steeds grotere en diverse kwaliteiten van het wezen dat we zijn als Mens, des te helderder onze stappen zullen zijn op het pad tot manifestatie van onze unieke menselijke uitdrukking van Hogere Evolutie.

De geschenken die we ontvangen hebben van de Mayas als Pleyaden op Aarde, zijn een handleiding om de golfvormen te calculeren van de tijdsfractals waarmee we ons aan het harmoniseren zijn, ontwaken en herberekenen van ons bewustzijns sector met het Galactisch Centrum.
Het doel is om zo helder mogelijk, met herinneringen in tact, de volgende cyclus binnen te treden.
Voor een groeiend aantal mensen betekent dit ook dat we onze roots traceren en harmoniseren in datgene wat “buitenaards” lijkt maar zo ver buiten en zo diep binnen in ons bestaat : te worden dat wat we zijn.
Alles wat diep daarbuiten gebeurt heeft een resonantie diep binnen in ons en omgekeerd.

Er is een staat van bewustzijn voor de mens, zo fijn afgestemd, dat een golf van een kristalheldere verbinding, totaal onze connectie met het Universum kan vernieuwen.
Author credits and ©:Nydia M. de Keyzer 2008-03-28   - 2015-
All rights reserved : Nydia M. de Keyzer

*************

THE HUMAN OVERSOUL
DE MENSELIJKE OVERZIEL

(uit de serie -project baby-gods-)
Geschreven door Nydia de KeyzerWaarom nu?

Als we evolutionair verder willen dan is het van het grootste belang te begrijpen wat de menselijke OVERZIEL inhoudt in onze tijd. Het begrip ‘OVERZIEL’ kom je onherroepelijk tegen als je op de innerlijke ladder naar boven beklimt in frequenties en bewustzijn. De chakras die zich buiten het lichaam bevinden en boven de ‘kroon-chakra als energie centra bereikbaar zijn, kunnen nu erkenning en herkenning. krijgen. Hier betreden we een gebied dat voorbij het persoonlijke gaat en stappen we in het transpersoonlijke. Dit spreekt tot ons in Archetypen, beelden, metaforen of nodigt uit tot inzichten of herinneringen op bepaalde Aarde portaal locaties met een hoge energie zoals bijvoorbeeld Chartre kathedraal, Mt.Shasta, Uluru in Australie, Ankhor Wat in Cambodia, Pyramiden in Afrika en Mexico , de Haleacala vulkaan op Maui, etc.


Ondanks het feit dat de 7 klassieke chakras bij vele mensen veranderingen hebben ondergaan in de afgelopen 10 jaar, blijven voorlopig de energie bundelingen boven het hoofd en dus buiten het fysieke lichaam actueel in hun functies. Het is goed om te weten hoe onze persoonlijke verbindingen met de menselijke ‘OVERZIEL’ betrekking en invloed hebben op ons dagelijks leven gedurende deze komende tijd. Dit is geen esoterische verhandeling over chakras, maar een platform op zoek naar een stuk verantwoording dat direct –boven- ons ligt op het pad van de menselijke evolutionaire ontwikkeling.

Als de 8ste chakra zich ongeveer een handbreedte boven het kruin bevindt, dan is de 9e een energetische locatie welke zich halverwege de atmosfeer van de Aarde bevindt. Elke stad, elk dorp, streek , familie of instituut heeft een energetisch resonante opslagplaats waar menselijk gedrag, gedachten, culturele trends, spirituele en mondaine activiteiten in patronen word opgeslagen en opnieuw terug gereflecteerd naar de mens in de regio. Deze 9e chakra wordt als het ware door ons allen gevoed, —maar— het voedt ons ook collectief terug!! De mens als organisme krijgt een ‘feedback’ vanuit de 9e dat zich ook gedeeltelijk buiten de tijd bevindt. Waar we ons ook bevinden op de Aarde, wij dragen allemaal bij – en - delen in transmissie vanuit de fysieke, mentale en collectieve realiteit in het hier en nu. Wat we kunnen ontvangen word grotensdeels bepaald door de locatie waar wij ons bevinden zolang we minder bewust zijn.


De ‘Akashic records’.

Zo werd in het verleden deze chakra genoemd door de oude Egyptenaren en de Brahmanen waarbij het begrip ‘Akash’ als aether kan worden verstaan. Dit is de locatie waar in het verleden de strijd om heerschappij dus controle over het menselijk denken werd gevoerd door de gevestigde priester orden machthebbers en koningen. Deze priesters schiepen holografisch geprojecteerde gedachte impulsen die als een directe instroom gedirigeerd werden in het onderbewustzijn van de niet ingewijde Solar Plexus mens. (De mens die zijn leven bepaald en laat bepalen/ onderwerpen door hierarchisch denken). Vandaag de dag word dezelfde strijd gevoerd via een grotere diversiteit aan onderwerpen die ook via de Ether (TV) naar ons toe komen. Het doel is hetzelfde: het ‘bezetten’ (lees bezitten en dirigeren) van de menselijke geest. De menselijke geest is een gigantisch potentieel energetisch creatieveld waar de ‘gevestigde orde’ zo een angst voor lijkt te hebben dat het systematisch door de eeuwen heen gecontroleerd moest worden en gedomineerd. Dit dirigeren geeft ook een gevoel van machtswellust als een verwrongen sexuele lust opwekker.
Deze kleine groep mensen die de grotere groep domineert is zich er niet van bewust dat –zij- weer door een andere groep entiteiten worden ‘bestuurd’ die de energie van de menselijke geest als het ware energetisch af romen. De strijd speelt zich af halverwege de atmosfeer van de Aarde in de menselijke overziel. Hier komt nu een enorme verandering in doordat het internet als het ware een quantumleap heeft gemaakt door het open gooien van informatie. Onderdrukking heeft niet gewerkt, mentale controle ook niet. Verslaving werkt alleen op kleine schaal en fluoride in het drinkwater is ook bijna achterhaald als een stof dat de menselijke geest van zijn brilliantie beroofd. De meesten van ons weten zelf wel vele voorbeelden te noemen van de onderdrukking van de collectieve menselijke ziel...

Onze planeet Aarde behuist verschillende wezens die tegelijkertijd op verschillende nivo’s van realiteiten bestaan. Wij mensen zijn niet de enigen die hier ‘wonen’ en dat is zo sinds een heel lange tijd. De ‘beheerders’ van de 9e zijn niet allemaal mens vriendelijke entiteiten.
Onze surplus aan ongebruikte geestelijke energie wordt gebruikt en ingevuld voor gedachte manipulaties, welke meestal strijd tot gevolg heeft en pijn veroozaakt. Dit vormt direkt voedsel voor deze lagere entiteiten. Wees je ervan bewust dat vrede voor hun betekent ‘geen voedsel’.
Voordat de Aarde werd overheersd door deze krachten waren de originele behoeders in totale harmonie met betrekking tot de dienstbaarheid aan de Aarde, mineralen, planten, dieren en menselijk leven, de spirituele en wetenschappelijke evolutie.

Het is nu tijd om ons bewust te worden van onze onwetendheid en we kunnen eindelijk zien wat er om ons heen gebeurt en wat er binnen door ons heen stroomt dat op onze geestes kracht aanspraak wil maken. Dit vraagt van ons om alert te zijn. We kunnen ervoor kiezen om een mentale activatie binnen te stappen van een hoger bewustzijn van liefde, licht en kracht. Totaal bewust deel te nemen als mede scheppers van ideeen en nieuwe werelden met wezens die dat voorheen voor -ons - bepaalden. Juist omdat we zelf zo deelgenoot zijn geweest van de beide kanten van de medaille zijn wij degenen die van binnenuit een harmonie kunnen herstellen!


Exploreren van de ‘Menselijke Overziel’.

Als je je aandacht verplaatst naar de 9e chakra en daar naar binnen kijkt of in voelt, (halverwege de atmosfeer van de Aarde) wees dan als een neutrale getuige. Er is veel te zien te leren en waar te nemen. Als je je kwetsbaar voelt wat heel goed te begrijpen is roep dan jouw lichtgidsen op vanuit jouw innerlijke binnenwereld en houd je heel rustig, bijna als een toevallige neutrale voorbijganger. Wees wel alert voor wat je voelt. Een ding dat duidelijk kan worden is dat er gebeurtenissen intuïties en dromen in het leven zijn die lijken alsof ze vanuit jezelf zijn gekomen, maar in werkelijkheid vanuit het menselijke overziels veld komen. Het is goed om dit verschil te weten. Het geeft direkte informatie over de positionering van wie en wat je –ook- bent.

Het doel van deze algemene introductie is om de informatie naar buiten te doen komen dat er locaties zijn, waar bijvoorbeeld Tibetaanse Lama’s dusdanig de verbinding met de overziel hebben gemaakt dat, als je daarin naar de menselijke overziel resonantie kijkt, je verbindingen krijgt met bv. PadmaSambhava, de Buddha van het verleden heden en toekomst. Door gebeden, rituelen en invocaties hebben deze Tibetanen als voorbeeld in Medicine Buddha Californie een locatie gecreerd die door deze holografische frequentie wordt beschermd en de mensen spiritueel voedt.
De kunst om op deze manier te creeren is grotendeels vergeten, waardoor er hiaten ontstonden in het energetisch veld boven Tibet, waardoor er een ingang mogelijk was voor andersgezinden.

Boven centraal Afrika was er rond 1995 in de 9e een gigantisch gevecht gaande , nadat de valse beheerders van de 9e vanuit Zuid Afrika in 1994 uit de 9e chakra waren verdreven en naar centraal Afrika zijn gemigreerd. Zie het als een verhuizing van negatieve entiteiten die via de atmosfeer door de energetisch resonane sferen naar centraal Afrika vertrokken. Het ‘voedsel’ voor deze verhuizing werd gecreeerd door broederstammen tegen elkaar in opstand te brengen. Millioenen Huttu’s en Tutsies lieten het leven. De bloeddampen stegen op naar de wrede entiteiten die hier kracht aan ontleenden om gedeeltelijk weer verder te trekken naar hoger gelegen gebieden op Aarde zoals voormalig Joegoslavie. Ook daar werden weer broederstammen tegen elkaar opgezet, met al de gevolgen die ons bekend zijn.

De aanreiking is om af en toe een kijkje te nemen in de 9e chakra, de menselijke overziel en daar jouw kosmische stem uit te brengen. Visualiseer een beeld waarbij de oorspronkelijke beheerders van harmonie geheractiveerd worden –voor jou-! Het gaat om jouw resonantiepunt, jouw verantwoording voor jouw eigen ‘link’ met de menselijke overziel..
Op deze manier herschrijft elk individu zijn eigen relatie met de menselijke overziel.
Vooral ten tijden van verhoogde zonne activiteit, als de atmosfeer en ionosfeer electrisch geladen wordt is er veel verandering mogelijk en is het ook van belang om alert te zijn wat er via de zonnevlecht (solar plexus) bij ons binnen komt.
Ervaar de kracht van je eigen helder bewustzijn.
Geen angst en geen pijn betekent geen bron van voedsel te zijn voor negatieve entiteiten. Live long, healthy, happy and prosper.

Auteur credits en ©:Nydia M. de Keyzer 2008-03-28
All rights reserved : Nydia M. de Keyzer